Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Thiết lập các mục tiêu của bộ phận kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu và chiến lượng của nhà máy và công ty
 2. Thiết lập kế hoạch hành động để thực hiện mục tiêu
 3. Kiểm soát định mức bảo dưỡng định kỳ, vật tư tiêu hao nhân công không vượt quá  ngân sách của nhà máy
 4. Điều hành bộ phận kỹ thuật để nâng cao hiệu suất đường chuyền của thiết bị
 5. Duy trì kiểm soát quá trình bảo trì và vận hành thiết bị nhằm hạn chế các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
 6. Thiết lập và duy trì hệ thống ISO 9001:2000,  ISO 14000, HACCP
 7. Tổ chức và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nhà máy
 8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao phù hợp với sự phát triển của công ty cũng như nhà máy. Xây dựng nguồn lực dự phòng cho các vị trí chủ chốt trong bộ phận kỹ thuật của nhà máy

Job Requirement

1. Nam, sức khỏe tốt

2. Tốt nghiệp đại học chính quy ngành điện hoặc cơ khí hoặc tự động hóa

3.  Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

4. Năng lực bắt buộc :

 • Thiết lập và theo dõi mục tiêu
 • Hoạch định và tổ chức
 • Phát triển nhân viên
 • Quản trị ngân sách

5. Năng lực khác :

 • Kiểm soát quá trình và con người
 • Ra quyết định
 • Xây dựng hệ thống và quá trình

6. Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất trong các nhà máy sữa, NGK và  bia.

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên Vận hành rót, Nhân viên Vận hành máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Trưởng phòng sản xuất, Quản đốc phân xưởng, Quản đốc xưởng sản xuất, Giám sát sản xuất theo ca, Tổ trưởng sản xuất, Quản đốc sản xuất, Giám đốc sản xuất, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Phó quản đốc phân xưởng sản xuất thực phẩm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.