Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 - Hoạch định, xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng, ATTP cho P.QA nhà máy.

 - Xây dựng/đóng góp ban hành các quy trình, biểu mẫu, HDCV liên quan để thực thi hoạt động kiểm soát, dảm bảo chất lượng của QA nhà máy.

 - Xây dựng và triển khai  mục tiêu P.QA và KPIs cho nhân viên QA

 - Quản lý việc kiểm soát đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và tương tác các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng nguyên vật liệu

 - Phối hợp thực hiện các test thử nghiệm khi có sự thay  đổi về nguyên liệu, bao bì

 - Giám sát điều kiện lưu trữ, xuất nhập nguyên vật liệu tại kho nhà máy nhằm giảm thiểu các rủi ro về chất lượng, ATTP đối với NVL

 - Quản lý các hoạt động kiểm soát quá trình chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, chiết rót, bao gói nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy trình sản xuất và hỗ trợ xử lý các vấn đề chất lượng xảy ra trong quá trình sản xuất

 - Quản lý hoạt động lấy mẫu kiểm tra và các kết quả đo lường chất lượng hóa lý, bao gói, vi sinh nhằm đảm bảo chất lượng được duy trì ổn định

 - Quản lý việc theo dõi chất lượng mẫu lưu, mẫu xuất hàng để có các quyết định release thích hợp

 - Giám sát điều kiện lưu trữ, xuất nhập thành phẩm tại kho nhà máy nhằm giảm thiểu các rủi ro về chất lượng, ATTP đối với thành phẩm.

-  Quản lý việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp, đảm bảo sản phẩm KPH được xử lý đúng quy trình và có các biện pháp nhằm giảm thiểu sản phẩm KPH

Xử lý khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng và đưa ra hành động khắc phục.

Giám sát, xem xét, tư vấn hướng xử lý, khắc phục  cải tiến cho các bộ phận, GĐCL, GĐNM

Tham gia cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và An toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn Công ty

Thực hiện kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các dự án cải tiến chất lượng, dự án phát triển sản phẩm mới, dây chuyền/ nhà máy mới/ nhà sản xuất gia công, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm mới.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của P.QA phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà máy.

Tổ chức phân công công việc, kiểm soát công việc, quản lý P.QA theo đúng chức năng nhiệm vụ được BGĐ phân công.

- Rà soát, xây dựng mục tiêu, cấu trúc, MTCV, KPIs của từng vị trí công việc.

- Tổ chức đánh giá năng lực nhân viên làm cơ sở đào tạo, tuyển dụng và bố trí lao động.

- Xây dụng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng

Lập kế hoạch về nhu cầu đào tạo hàng năm cho cán bộ, nhân viên làm công tác đảm bảo chất lượng

Đào tạo và tổ chức đào tạo về nhận thức chất lượng, ATTP cho nhân viên mới khối Sản xuất, QA, cơ điện, kho,…

Tổ chức kiểm tra sự tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, HALA...) của các phòng ban mà công ty đang áp dụng.

- Phối hợp với các phòng ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn nhà máy.

- Báo cáo về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến hệ thống cho GĐCL, GĐNM

Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy

- Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

 

Job Requirement

Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học

Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan tại công ty ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, FMCG.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ các công ty chế biến Sữa

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc áp dụng các hệ thống quản lý: ISO, HACCP,…

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN SHE MANAGER
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/07/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên Vận hành rót, Nhân viên Vận hành máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor , GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 28/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.