Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Kiểm tra tình trạng máy, vệ sinh khu vực trước và sau khi giao nhận ca

- Kiểm tra date hộp đúng ngày sản xuất và hạn sử dụng

- Kiểm tra ghi chép đầy đủ các thông số trong quá trình sản xuất

- Lấy mẫu kiểm tra đúng tần suất quy định, bảo đảm sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu

- Cập nhật các thông tin và thời gian ngừng máy vào biểu mẫu theo dõi giờ máy chạy

- Báo cáo kịp thời cho tổ trưởng, trưởng ca tình hình và sự cố máy

 

Job Requirement

- Nam sức khỏe tốt, tuổi từ 18-35 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, điện công nghiệp, điện tự động

- Có kỹ năng làm việc nhóm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.