Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong xưởng

Đúng theo phân công công việc của tổ trưởng, chính xác, kịp thời

Thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ (chuyên trách các thiết bị UHT, sữa chua ăn và chiết rót)

Vận hành hệ thống điện, sửa chữa, đảm bảo an toàn thiết bị phục vụ sản xuất trong ca trực

Báo cáo tình hình thiết bị cho trưởng ca sản xuất, tổ trưởng, quản đốc phân xưởng khi cần thiết

Tham gia các dự án của nhà máy

Sẵn sàng, tích cực, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất thiết bị

Tham mưu các giải pháp cải tiến kỹ thuật về máy móc thiết bị

Tham gia các dự án của công ty về lĩnh vực máy móc thiết bị

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ

Công việc khác

Chính xác, kịp thời

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Job Requirement

 1. Trình độ/ Bằng cấp/ Chứng chỉ

Cao đẳng trở lên

 1. Kinh nghiệm làm việc: số năm, lĩnh vực

1 năm trở lên

 1. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Chuyên ngành Điện, cơ khí, tự động hóa

 1. Kỹ năng mềm/ đặc tính cá nhân
 • Quản lý thiết bị, lập báo cáo
 • Làm việc theo nhóm
 • Nghiên cứu tài liệu và cập nhật các kỹ thuật mới, có tính sáng tạo liên tục cải tiến
 1. Ngoại ngữ

Sử dụng tài liệu bằng tiếng anh

 1. Vi tính văn phòng
 2. Yêu cầu khác (nếu có)
 • Tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn;
 • Quyết đoán trong xử lý tình huống;
 • Quan hệ tốt với đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp;

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân viên Vận Hành máy Chế biến máy chiết rót Sữa - làm việc theo ca, Nhân viên Vận Hành máy Chế biến máy chiết rót Sữa - làm việc theo ca, Nhân viên Vận Hành máy Chế biến máy chiết rót Sữa - làm việc theo ca
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 26/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Supply Planning Supervisor, Supply Planning, Planning, Production Planning, Production Planning Supervisor, Production Planning Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Operation Excellent Manager, Operation Excellent, Six Sigma, Lean Thinking, QMS, HACCP, GMPs, ISO, Nationwide – Operational Excellence Manager, Operational Excellence Manager, HACCP, FSS 22000, OHS
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân viên vận hành máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy, Nhân viên vận hành máy làm việc Củ Chi
 • Number of positions: 4
 • Date posted: 28/08/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.