Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Nhận kế hoạch sản xuất từ Phòng kế hoạch, ban lãnh đạo.

- Làm lịch sản xuất và gửi tới các phòng ban liên quan.

- Triển khai lịch sản xuất tới từng tổ thuộc phân xưởng sản xuất

- Tạo và duyệt lệnh sản xuất trên SAP hàng ngày.

- Kiểm soát các số liệu, báo cáo của các bộ phận về sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất hàng ngày.

- Kiểm soát các hoạt động sản xuất tuân thủ theo ISO 22000 – 2005

- Kiểm soát máy móc, trang thiết bị, dây truyền sản xuất

- Kết hợp với bộ phận Kỹ thuật cơ điện khắc phục các tồn tại của máy và thiết bị.

- Kiểm soát ghi chép số liệu sản xuất trong ca của các bộ phận, theo dõi, phân tích số liệu sản xuất và sổ sản lượng thành phẩm.

- Đào tạo nhân viên quản lý cấp dưới về số liệu sản xuất. Kiểm soát quá trình sản xuất sao cho hiệu quả, an toàn về chất lượng của sản phẩm.

- Kiểm soát về vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các khu vực trong toàn nhà máy.

- Đào tạo nghiệp vụ, đánh giá nhân viên cấp dưới

- Đánh giá nhân viên cấp dưới, công nhân theo hiệu quả công việc được giao.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự chung và giải quyết mọi công việc phát sinh trong ca làm việc khi không có mặt của ban lãnh đạo nhà máy.

- Tham gia họp PXSX, họp kỹ thuật tuần, họp bình xét thi đua tháng.

- Báo cáo đến ban lãnh đạo khi có sự cố phát sinh, tìm phương án khác phục các sự cố trong sản xuất.

- Đề xuất phương án cải tiến kỹ thuật trong sản xuất.

- Soạn và ban hành tài liệu của sản xuất khi cần thiết, huấn luyện đào tạo thường xuyên, định kỳ cho công nhân của sản xuất.

- Đào tạo công nhân vận hành mới khi có yêu cầu tuyển mới vào sản xuất.

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ Hóa, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học hoặc tự động hóa

- Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất trong các nhà máy sữa, đồ uống

- Hiểu biết về hệ thống ISO 9001:2000,  ISO 14000, HACCP

- Kỹ năng Xây dựng hệ thống và qui trình

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Giám Sát Hệ Thống Phụ Trợ
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: THỦ KHO, Store Keeper, Warehouse Keeper, Warehouseman, Tool Keeper, Stockman, Storeman, Quản lý kho
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ, Nhân viên quản lý mua hàng, Nhân viên mua hàng Purchasing Staff, Purchaser, Nhân viên thu mua vật tư thiết bị, Nhân viên kế hoạch mua hàng kiêm thủ kho, Purchasing Coordinator, Purchasing Specialist, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Purchasing officer, Purchasing staff, Purchasing Executive, Nhân viên phòng mua hàng, Material Planner
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 02/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.