Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Hoạch định các hoạt động kiểm soát chất lượng, ATTP

Hoạch định, xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng, ATTP cho P.QA NM

Xây dựng/đóng góp ban hành các quy trình, biểu mẫu, HDCV liên quan để thực thi hoạt động kiểm soát, dảm bảo chất luwojng của QA nhà máy

Nhất quán và triển khai mục tiêu P.QA và KPIs cho nhân viên QA

Quản lý chất lượng nguyên vật liệu

Quản lý việc kiểm soát đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và tương tác các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng nguyên vật liệu

Phối hợp thực hiện các test thử nghiệm khi có sự thayđổi về nguyên liệu, bao bì

Giám sát điều kiện lưu trữ, xuất nhập nguyên vật liệu tại kho nhà máy nhằm giảm thiểu các rủi ro về chất lượng, ATTP đối với NVL

Quản lý các hoạt động kiểm soát quá trình

Quản lý các hoạt động kiểm soát quá trình chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, chiết rót, bao gói nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy trình sản xuất và hỗ trợ xử lý các vấn đề chất lượng xảy ra trong quá trình sản xuất

Quản lý hoạt động lấy mẫu kiểm tra và các kết quả đo lường chất lượng hóa lý, bao gói, vi sinh nhằm đảm bảo chất lượng được duy trì ổn định

Quản lý chất lượng thành phẩm, bảo quản và xuất hàng

Quản lý việc theo dõi chất lượng mẫu lưu, mẫu xuất hàng để có các quyết định release thích hợp

Giám sát điều kiện lưu trữ, xuất nhập thành phẩm tại kho nhà máy nhằm giảm thiểu các rủi ro về chất lượng, ATTP đối với TP

Quản lý sản phẩm không phù hợp và khiếu nại khách hàng

Quản lý việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp, đảm bảo sản phẩm KPH được xử lý đúng quy trình và có các biện pháp nhằm giảm thiểu sản phẩm KPH

Xử lý khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng và đưa ra hành động khắc phục

Hoạt động cải tiến

Giám sát, xem xét, tư vấn hướng xử lý, khắc phục cải tiến cho các bộ phận, GĐCL, GĐNM

Tham gia cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và An toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn Công ty

Thực hiện kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các dự án cải tiến chất lượng, dự án phát triển sản phẩm mới, dây chuyền/ nhà máy mới/ nhà sản xuất gia công, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm mới

Quản lý nguồn lực

Quản lý duy trì nguồn lực theo SĐTC và nhu cầu công việc của QAnhà máy

Xây dụng ma trận năng lực, yêu cầu công việc, tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên quản lý, kiểm soát chất lượng , ISO

Tổ chức đào tạo chất lượng, ATTP

Lập kế hoạch về nhu cầu đào tạo hàng năm cho cán bộ, nhân viên làm công tác đảm bảo chất lượng

Đào tạo và tổ chức đào tạo về nhận thức chất lượng, ATTP cho nhân viên mới khối Sản xuất, QA, cơ điện, kho,…

Báo cáo định kỳ

Báo cáo về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến hệ thống cho GĐCL, GĐNM

Báo cáo về vi phạm của hệ thống quản lý chất lượng cho GĐCL, GĐNM

Thực hiện theo sự chỉ đạo

Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy

Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

Job Requirement

 • Trình độ/ Bằng cấp/ Chứng chỉ
 • Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học
 • Kinh nghiệm làm việc (số năm, lĩnh vực)
 • Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan tại công ty ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, FMCG.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ các công ty chế biến Sữa
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc áp dụng các hệ thống quản lý: ISO, HACCP,…
 • Kiến thức và kỹ năng chuyên môn
 • Có kiến thức về quản lý chất lượng, quản lý về ATTP
 • Kỹ năng mềm/ đặc tính cá nhân
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Ngoại ngữ
 • Tiếng anh giao tiếp, dịc thuật
 • Vi tính văn phòng
 • MS office

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Trưởng phòng sản xuất, Quản đốc phân xưởng, Quản đốc xưởng sản xuất, Giám sát sản xuất theo ca, Tổ trưởng sản xuất, Quản đốc sản xuất, Giám đốc sản xuất, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Phó quản đốc phân xưởng sản xuất thực phẩm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/11/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên hành chính, Admin Staff, Admin Officer, Thư ký hành chánh, Nhân viên hành chánh, Admin Executive, Admin Assistant, Trợ lý hành chính, Nhân viên hành chánh văn phòng, Hành chính thư ký
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.