Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà máy.

- Tổ chức phân công công việc, kiểm soát công việc, quản lý phòng kỹ thuật theo đúng chức năng nhiệm vụ được BGĐ phân công.

- Rà soát, xây dựng mục tiêu, cấu trúc, MTCV, KPIs của từng vị trí công việc.

- Tổ chức đánh giá năng lực nhân viên làm cơ sở đào tạo, tuyển dụng và bố trí lao động.

- Đảm bảo có đủ người, năng lực phù hợp, giao việc và kiểm soát, đánh giá, từng thành viên làm việc có trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả.

- Đào tạo về phương pháp/quy trình vận hành máy móc thiết bị cho cán bộ, công nhân viên liên quan.

- Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định & đạt hiệu quả cao nhất  (kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng; Xây dựng quy trình quy định, HDCV; Tổ chức thực hiện, theo dõi, cải tiến và các sự cố/vấn đề liên quan đến thiết bị được thống kê, theo dõi, phân tích để khắc phục và phòng ngừa kịp thời.

- Đảm bảo có đầy đủ quy trình, quy định, tiêu chuẩn, HDCV phù hợp cho từng máy móc, thiết bị.

- Đảm bảo chi phí sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị được thống kê, theo dõi, phân tích khi phát sinh và định kỳ nhằm xây dựng định mức chi phí sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa từng thiết bị.

- Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch, thông số, tình trạng thiết bị được xác lập, theo dõi, cập nhật theo đúng quy định.

- Các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn từng thiết bị trong nhà máy được phát hiện, phòng ngừa  kịp thời nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

- Giám sát, xem xét, tư vấn hướng xử lý, khắc phục  cải tiến dây chuyền/máy móc thiết bị cho GĐNM .

- Lập và trình duyệt kế hoạch thi công. Triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các dự án cải tiến dây chuyền/ máy móc thiết bị/đơn vị gia công….. bảo đảm chất lượng.

- Báo cáo về hoạt động của phòng kỹ thuật cho GĐNM.

- Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy.

- Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công và ủy quyền.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành điện/cơ khí hoặc tự động hóa

- Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất trong các nhà máy sữa, thực phẩm, đồ uống.

- Kỹ năng quản lý nhân sự, điều phối công việc, sắp xếp lên kế hoạch bảo trì/bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.

- Hiểu biết về hệ thống ISO 9001:2000,  ISO 14000, HACCP

- Kỹ năng Xây dựng hệ thống và qui trình

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Giám Sát Hệ Thống Phụ Trợ
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên vận hành xử lý nước thải, công nhân phụ trợ, vận hành máy
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: THỦ KHO, Store Keeper, Warehouse Keeper, Warehouseman, Tool Keeper, Stockman, Storeman, Quản lý kho
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ, Nhân viên quản lý mua hàng, Nhân viên mua hàng Purchasing Staff, Purchaser, Nhân viên thu mua vật tư thiết bị, Nhân viên kế hoạch mua hàng kiêm thủ kho, Purchasing Coordinator, Purchasing Specialist, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Purchasing officer, Purchasing staff, Purchasing Executive, Nhân viên phòng mua hàng, Material Planner
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor , GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên Vận hành rót
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT, Quản đốc sản xuất, Giám đốc sản xuất, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Phó quản đốc phân xưởng sản xuất thực phẩm, Giám sát sản xuất theo ca
 • Number of positions: 15
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Production supervisor, Giám sát quy trình sản xuất, Production process supervisor, Production process manager, Process supervisor, Production Shift Supervisor, Trưởng ca sản xuất
 • Number of positions: 3
 • Date posted: 28/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.