Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phối hợp với phân xưởng sản xuất, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo sử dụng tại nhà máy theo quy định Nhà nước và lưu hồ sơ theo đúng luật định

- Tổ chức thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy khi phát sinh yêu cầu

- Theo dõi tình trạng của các loại thiết bị

- Quản lý máy móc thiết bị của các nhà máy

- Quản lý hồ sơ kỹ thuật, lý lịch máy móc thiết bị

- Nhận kế hoạch, triển khai kế hoạch phát triển nhà máy

- Trực tiếp triển khai các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất. Trình duyệt và lên kế hoạch thi công

- Đào tạo về phương pháp sử dụng máy móc thiết bị cho cán bộ, công nhân viên khi cần

- Lập báo cáo tổng kết các vấn đề phát sinh của phân xưởng cơ điện theo định kỳ

- Thay mặt ban giám đốc đón tiếp khách của nhà máy liên quan vấn đề công nghệ máy móc, thiết bị

- Quản lý nhân sự bộ phận, đánh giá thử việc, gia hạn hợp đồng, đánh giá thực hiện công việc dưới vai trò trưởng bộ phận

- Đề xuất các chế độ, chính sách, báo cáo nhân sự khi được yêu cầu hoặc khi phát sinh

- Tham gia các cuộc họp kỹ thuật, họp bình xét thi đua của nhà máy

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành điện hoặc cơ khí hoặc tự động hóa

- Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất trong các nhà máy sữa, đồ uống

- Hiểu biết về hệ thống ISO 9001:2000,  ISO 14000, HACCP

- Kỹ năng Xây dựng hệ thống và qui trình

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.