Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất trong ca phụ trách để đạt các mục tiêu (KPO/KPI) đã được duyệt                   
 2. Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất xuống các bộ phận liên quan.
 3. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất trong ca từng ngày, tuần, tháng, năm theo quy định.
 4. Thực hiện giao ca hiệu quả và đảm bảo thông tin được chuyển giao đầy đủ giữa các ca. 
 5. Kết hợp với  QA  quản lý các chỉ tiêu chất lượng trong sản xuất và các qui định của hệ thống ISO, HACCP đảm bảo không sản phẩm lỗi ra thị trường.                                                       
 6. Cùng với bảo trì lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phòng ngừa máy móc thiết bị
 7. Đào tạo và hoàn thiện kỷ năng cho nhân viên                     
 8. Đánh giá nhân viên theo định kỳ của phòng Nhân sự
 9. Xây dựng các hướng dẩn công việc về an toàn lao động trong nhà máy 

Job Requirement

 • Nam/ Nữ sức khỏe tốt, năng động trong công việc.
 • Đại học hóa thực phẩm, cơ khí chế tạo, điện tự động
 • Ngoại ngữ: giao tiếp tiếng Anh
 • Vi tính: thành thạo tin học Văn phòng
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất trong các nhà máy Sữa, NGK và Bia, thực phẩm khác

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Giám Sát Hệ Thống Phụ Trợ
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên vận hành xử lý nước thải, công nhân phụ trợ, vận hành máy
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: THỦ KHO, Store Keeper, Warehouse Keeper, Warehouseman, Tool Keeper, Stockman, Storeman, Quản lý kho
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ, Nhân viên quản lý mua hàng, Nhân viên mua hàng Purchasing Staff, Purchaser, Nhân viên thu mua vật tư thiết bị, Nhân viên kế hoạch mua hàng kiêm thủ kho, Purchasing Coordinator, Purchasing Specialist, Buyer, Nhân viên thu mua, Nhân viên mua hàng, Purchasing officer, Purchasing staff, Purchasing Executive, Nhân viên phòng mua hàng, Material Planner
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor , GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên Vận hành rót
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT, Quản đốc sản xuất, Giám đốc sản xuất, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Phó quản đốc phân xưởng sản xuất thực phẩm, Giám sát sản xuất theo ca
 • Number of positions: 15
 • Date posted: 02/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.