Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Lập kế hoạch hoạt động HTTM theo kênh và ngành: 

 • Đề xuất các chương trình khuyến mại, trưng bày, mời dùng thử, thi đua tại kênh phụ trách, theo đồng thuận của Giám đốc kinh doanh và Customer Marketing Manager
 • Đề xuất hoạt động tại điểm bán theo trọng tâm nhóm sản phẩm, khách hàng và thời gian trọng điểm (tung hàng, sinh nhật, lễ hội…) của khách hàng và công ty

2. Triển khai hoạt động HTTM theo kênh và ngành: 

 • Thông báo và triển khai cho đội ngũ kinh doanh các chương trình trưng bày, hoạt náo, KM, trả bù…cho KH
 • Thực thi các hoạt động liên bộ phận để xử lý các yêu cầu giao nhận, khuyến mại, trả bù hàng, đặt hàng POSM/TOT, triển khai CTKM NTD tại cửa hàng…đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận
 • Quản lý & điều phối các hoạt động hoạt náo, mời dùng thử của công ty với agency
 • Phân bổ, ứng/chcác loại hình vật tư, TOT, POSM cho khách hàng
 • Cross check thanh toán các chương trình khuyến mại, claimback tại siêu thị, cầu nối bảo đảm thông tin transparent cho team kế toán
 • Làm đầu mối giải đáp thắc mắc các phòng ban về triển khai, thực thi và quyết toán các CT HTTM bao gồm CTKM, trưng bày, hoạt náo ..tại kênh bán hàng
 • Phân bổ, cài đặt các chương trình giá, gift, POSM, pricing lên hệ thống cho khách hàng. 

3. Bảo cáo tổng hợp,  và hoạt động admin

 • Tổng hợp chi phí, báo cáo định kỳ hàng tháng cho Customer Marketing Manager, Giám đốc Kinh doanh về doanh số và lợi nhuận theo kênh, dòng, miền phù hợp cho từng giai đoạn.
 • Tổng hợp thông tin các chương trình Display, Activation, Display Contest tại stores để bảo đảm liên tục đánh giá cải thiện chương trình
 • Tổng hợp báo cáo phân bổ và sử dụng vật tư, posm, TOT tại kênh phụ trách
 • Tổng hợp cập nhật thông tin về thị trường, ngành hàng, khách hàng, đối thủ
 • Nghiệm thu của các chương trình: Display Context, Extra visibility, Bill promotion, Regualr Sampling in stores
 • Nghiệm thu và làm thủ tục thanh toán, quyết toán các chương trình thi đua, trả thưởng cho đội ngũ kinh doanh, thanh toán cho khách hàng các chương trình khuyến mại, bảo đảm thông tin minh bạch  trong nội bộ và đúng hạn cho khách hàng
 • Cập nhật nội dung họp định kì tuần, tháng và quý cũng như kế hoạch triển khai tiếp theo

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Thương mại, Marketing
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại tại vị trí tương tự trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, FMCG, nước, sữa
 • Hiểu biết về hệ thống phân phối và xu hướng thị trường bán lẻ/sỉ tại Việt Nam
 • Có khả năng tính toán và lập kế hoạch.
 • Có khả năng làm việc điều phối giữa các phòng ban liên quan.
 • Có khả năng ra quyết định, định hướng và có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường thay đổi .
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist POSM Gift, procurement, Senior Procurement Specialist POSM Gift, Senior Procurement Specialist POSM Gift, Senior Procurement Specialist POSM Gift, Senior Procurement Specialist POSM Gift
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 12/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: marcom, marketing, media, digital, Marcom Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 12/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Promotion Marketing Manager, Promotion Marketing, Marketing, Assistant Promotion Marketing Manager, Assistant Promotion Marketing Manager, Assistant Promotion Marketing Manager, Assistant Promotion Marketing Manager, Assistant Promotion Marketing Manager, Assistant Marketing Promotion Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Audit specialist, Sales Audit specialist, Sales Audit , Field Sales Audit, FMCG, Food & Beverage
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Brand Manager, Senior Brand Manager, Brand Activation Manager, New Product Development Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Supervisor MT, Sales Supervisor MT, Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT, Sales Supervisor, Modern Trade, Sales Supervisor - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist, Key Account Specialist - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Activation Manager MKT Team - HCM, Activation Manager MKT Team - HCM, Event Manager, Activation Manager, Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager, Marketing Manager, Trade Marketing Manager, Promotion Gift, Shopper Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist, Procurement Specialist, buyer, Sourcing, Procurement Specialist Marketing Services Media
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.