Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích, đánh giá và tìm hiểu insight về shopper tại từng loại hình khách hàng
 • Xây dựng kế hoạch shopper marketing cho từng nhãn hàng, nhóm hàng tại từng nhóm bán hàng khác nhau trong kênh GT
 • Xây dựng kế hoạch và quản lí thực thi, đánh giá chương trình cho nhóm khách hàng Key shop (tích lũy doanh số và trưng bày)
 • Quản lí chương trình merchandising nhằm cải thiện hình ảnh nhãn hàng và hiện diện tại cửa hàng, đặc biệt là key shop.
 • Phối hợp với marketing để phát triển PICOS (Picture of Success) và POSM phù hợp cho từng nhóm khách hàng
 • Hỗ trợ sales phát triển kế hoạch activation tại điểm bán để tăng off-take tại cửa hàng
 • Xây dựng, và Quản lí thực thi các hạng mục trưng bày (ụ, kệ, mâm kệ..) từ khâu thiết kế, sản xuất và triển khai thực thi, kiểm tra đánh giá.

Job Requirement

 • Ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Channel Marketing | Shopper marketing GT và MT.
 • Kinh nghiệm phát triển chiến lược và kế hoạch shopper marketing đến từng nhóm khách hàng và shopper khác nhau.
 • Có kinh nghiệm phát triển PICOS theo từng loại hình khách hàng và thực thi.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt náo tại điểm bán, quản lí thực thi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
 • Có am hiểu về các loại hình POSM và các chất liệu tối ưu với từng khu vực và điểm bán.
 • Có khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban khác và sales field + activation agency.

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Activation Manager MKT Team - HCM, Activation Manager MKT Team - HCM, Event Manager, Activation Manager, Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager, Marketing Manager, Trade Marketing Manager, Promotion Gift, Shopper Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Brand Marketing , Assistant Brand Manager - Kun
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Gia Dinh Dưỡng - HCM
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 16/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Accountant, Assistant Accountant, Kế toán viên, Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán văn phòng, IFRS
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing , customer trade marketing specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Supervisor MT, Sales Supervisor MT, Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT, Sales Supervisor, Modern Trade, Sales Supervisor - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist, Key Account Specialist - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Promotion Marketing Manager, Promotion Marketing Supervisor, Promotion Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist, Procurement Specialist, buyer, Sourcing, Procurement Specialist Marketing Services Media
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.