Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phụ trách nhóm hàng sữa nước (nhóm LOF++)
 • Phối hợp với Marketing & Brand team để cùng Xây dựng chiến lược phát triển CAT tại các kênh phân phối phụ trách
 • Am hiểu về customers của nhóm hàng tại từng kênh phân phối để hoạch định các chương trình cho retailer và win shopper tại điểm bán
 • Phối hợp với Channel Operation để đảm bảo tính thực thi của mỗi dự án, chương trình được diễn ra đúng định hướng chiến lược và kế hoạch thực thi.
 • Phối hợp vơi field trade và Sales field để nắm bắt trend, tình hình đối thủ và các biến động từ thị trường để kịp thời có những Phương án tác chiến phù hợp.
 • Quản lí dự án và chủ động take lead cho các dự án liên quan đến khu vực, vùng miền trong scope của Commercial
 • Quản lí các nguồn ngân sách để tối ưu hóa cá khoản đầu tư hợp lí nhằm mang lại hiệu quả đầu tư hợp lí nhất.
 • Theo dõi, cập nhật và đánh giá các chương trình hỗ trợ thương mai
 • Khác theo phân bổ của trưởng bộ phận tùy theo tình hình thực tế.

 

Job Requirement

YÊU CẦU:

 • Ít nhất từ 5-7 năm kinh nghiệm với vai trò Manager trong lĩnh vực Trade Category Development tại các kênh bán hàng.
 • Có kinh nghiệm quản lí phát triển ngành hàng sữa nước từ 3 năm
 • Làm việc trong môi trường áp lực cao, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp để đạt được mục tiêu chung.
 • Phân tích dữ liệu, thông hiểu thị trường về nhóm hàng tại từng phân nhóm khách hàng và các đối tượng người mua hàng.
 • Kỹ năng thương lượng trong việc điều tiết các kế hoạch chương trình với các phòng ban trong công ty.
 • Kỹ năng quản lí dự án.
 • Giao tiếp tốt và khả năng influencing skill cao.
 • Khả năng giải quyết vấn đề ở mức độ cao cấp

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Confectionery, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Technology R&D Milk Beverage, R&D, R&D Process
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: IT DMS Specialist, Distribution Management System, Information Technology, FMCG, Food & Beverage, Sales Force Automation
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Manager – MT Planning
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Promotion Marketing Manager - HCM
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Activation Marketing Manager MKT Team - HCM, Activation Marketing Manager , Services Marketing Manager , Operation Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: General Accountant, Senior Accountant Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Manager - Services & OEM, Procurement Manager Services Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist - Material
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Brand Manager, Trưởng nhãn hàng, Senior Brand Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.