Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description


1. Thiết lập quy trình sản xuất phù hợp giữa phòng lab và sản xuất thực tế.

 • Xây dựng qui trình sản xuất phù hợp, chuyển giao công nghệ sản xuất từ phòng lab xuống nhà máy.
 • Cải tiến và tối ưu quy trình sản xuất
 • Làm việc với NCC thiết bị để đưa ra quy trình và thiết bị phù hợp cho các trường hợp sản phẩm mới, công nghệ mới


2. Đánh giá định kỳ, cập nhật qui trình sản xuất

 • Đánh giá sự thực thi qui trình thực tế ở nhà máy.
 • Đánh giá chất lượng, hiệu quả công nghệ của máy móc thiết bị. Cập nhật, điều chỉnh qui trình.


3. Tham vấn về công nghệ, nghiệm thu cho các dự án đầu tư máy móc, dây chuyền mới.

 • Tham gia các dự án đầu tư thiết bị, dây chuyền mới, tham vấn về công nghệ, đánh giá nghiệm thu.


4. Phối hợp các phòng ban giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm thương mại

 • Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan (QA, Sản Xuất, Mua Hàng, Kế hoạch và các đối tác bên ngoài (nếu có)) để giải quyết các vấn đề liên quan đến qui trình sản xuất, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất thương mại


5. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên ở từng thời điểm nhất định.

Job Requirement


 • Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kỹ thuật hóa học/ Công Nghệ Thực phẩm…
 • Có ít nhất 05 năm làm việc ở vị trí tương đương ngành sữa, nước giải khát.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về qui trình công nghệ sản xuất, các thiết bị chế biến.
 • Kỹ năng quản lý dữ liệu khoa học và hiểu biết hệ thống
 • Kỹ năng giao tiếp & truyền đạt thông tin tốt.
 • Tiếng Anh tốt


Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Confectionery, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: IT DMS Specialist, Distribution Management System, Information Technology, FMCG, Food & Beverage, Sales Force Automation
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Manager – MT Planning
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Promotion Marketing Manager - HCM
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Activation Marketing Manager MKT Team - HCM, Activation Marketing Manager , Services Marketing Manager , Operation Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: General Accountant, Senior Accountant Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist - Material
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Category Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Brand Manager, Trưởng nhãn hàng, Senior Brand Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Field Sales Audit Specialist, Sales Audit, Sales Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.