Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Xây dựng hình ảnh thương hiệu tại điểm bán thông qua các vật dụng quảng cáo để tăng cường tiếp cận thành công người mua hàng.
 • Chỉnh chu hình ảnh hiện diện hàng hóa tại mâm kệ khách hàng và hạng mục trưng bày của công ty
 • Chiến lược hoạt náo tác động đến người mua hàng tại từng nhóm khách hàng khác nhau trong kênh GT nhằm tăng off-take.
 • Phân tích dữ liệu, thông hiểu thị trường về phân loại khách hàng và các đối tượng người mua hàng.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt náo tại điểm bán, quản lý thực thi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình. 

Job Requirement

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Channel Marketing | Shopper Marketing GT & MT
 • Kinh nghiệm phát triển chiến lược và kế hoạch shopper marketing đến từng nhóm khách hàng và shopper khác nhau. 
 • Kinh nghiệm phát triển PICOS theo từng loại hình khách hàng và thực thi. 
 • Am hiểu về các loại hình POSM và các chất liệu tối ưu với từng khu vực và điểm bán. 
 • Có khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban khác và Field Sales + Activation agency. 
 • Kỹ năng thương lượng, kỹ năng quản lý dự án
 • Tinh thần tập thế, chịu được áp lực cao trong công việc
 • Chịu khó, cầu tiến, hợp tác trung thực và minh bạch, không ngừng phát huy sáng tạo. 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist, Procurement, Senior Procurement Specialist - OEM, Senior Procurement Specialist - OEM
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist, procurement executive, sourcing, buyer, Procurement Specialist - Material
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement, Senior Procurement Specialist Capex & MRO
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Confectionery
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 30/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Market Research Manager, Research Manager, Reporting Specialist, Market research, Nhân viên nghiên cứu thị trường, Research Specialist, Customer Insight Manager, Business Solution
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sale Admin Specialist, Tác nghiệp kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Technologist FMCG
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Service Procurement Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: SHE_Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Đông ASM, Area Sales Manager, East Area Sales Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.