Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Trách nhiệm công việc chính

- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết, trích trước chi phí và tổng hợp trên hệ thống kế toán.

- Lập Báo Cáo Tổng Hợp đúng hạn và kịp thời.

- Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán (VAS, IFRS, Kế toán Indonesia, Philippines)

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

- Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán SAP.

- Tiếng Anh thành thạo nói - viết.

- Có kinh nghiệm thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế.

- Ưu tiên ứng viên biết luật kế toán Indonesia/Philippines.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Gia Dinh Dưỡng - HCM
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 16/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: E-Commerce Executive, Ecommerce, SalesOnline, ECommerce Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Confectionery
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 06/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Assistant Manager_Shopper, TradeMKT, TradeMarketingJob, TradeMKTjob, IDPJOB, ShopperMarketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Technologist FMCG
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.