Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Quản lý các họat động hàng ngày tại siêu thị, minimart, CVs (nhập hàng, tồn kho, bảo quản, phân phối, công nợ..). Gia tăng chỉ số P&L hoạt động và doanh thu- sản lượng bán hàng
 • Duy trì và giám sát các vấn đề quản lý kinh doanh: Dịch vụ KH, tiêu chuẩn trưng bày(CBS, FCR, Merchandising standard etc…) 
 • Triển khai, giám sát các kế hoạch bán hàng, các hoạt động hỗ trợ bán hàng, các chương trình, dự án phát triển kênh MT
 • Xử lý tình huống phát sinh tại thị trường : thu đổi sản phẩm, luân chuyển sản phẩm
 • Triển khai chính xác và quản lý hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng, POSM, TOT ( tủ mát, kệ)
 • Quản lý, phân công, hỗ trợ các nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bán hàng
 • Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh kênh MT.
 • hối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các tình huống phát sinh trong siêu thị và Công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí quản lý kênh MT trong ngành Sữa/ đồ uống/ FMCG
 • Am hiểu địa bàn, có mối quan hệ NPP, khách hàng tốt.
 • Cần cù, chịu khó, trách nhiệm trong công việc
 • Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
 • Kỹ năng huấn luyện, kỹ năng thiết lập Route tuyến BH
 • Kỹ năng quản lý, thiết lập mục tiêu KPI cho đội ngũ BH
 • Sử dụng tốt các kỹ năng word, excel, Powerpoint

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist POSM Gift, procurement, Senior Procurement Specialist POSM Gift, Senior Procurement Specialist POSM Gift, Senior Procurement Specialist POSM Gift, Senior Procurement Specialist POSM Gift
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 12/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: marcom, marketing, media, digital, Marcom Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 12/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Audit specialist, Sales Audit specialist, Sales Audit , Field Sales Audit, FMCG, Food & Beverage
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Brand Manager, Senior Brand Manager, Brand Activation Manager, New Product Development Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing , customer trade marketing specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist, Key Account Specialist - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Activation Manager MKT Team - HCM, Activation Manager MKT Team - HCM, Event Manager, Activation Manager, Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager, Marketing Manager, Trade Marketing Manager, Promotion Gift, Shopper Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist, Procurement Specialist, buyer, Sourcing, Procurement Specialist Marketing Services Media
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: SHE_Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.