Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng các KPI thực thi cho ASM/Supervisor/Sales Rep, các kênh GT, MT, KA quý, tháng, tuần cho từng vùng miền.
 • Xây dựng cách chính sách thưởng phù hợp với ngân sách & hiệu quả kinh doanh.
 • Đưa ra qui trình Bán Hàng & các qui định Tuân Thủ cho Sales tiền tuyến thực thi hiệu quả & chất lượng.
 • Cải tiến liên tục các qui trình/qui định chưa phù hợp & đi tiên phong cho những định hướng tương lai.
 • Phối hợp với các phòng ban để có những giải pháp hỗ trợ Sales tốt nhất.
 • Xây dựng các mẫu báo cáo định kì/tự động gửi cho đội ngũ Kinh Doanh để cải thiện các chỉ số Kinh Doanh.
 • Phối hợp với team IT/SFA để xây dựng & vận hành phần mềm/ứng dụng/báo cáo BI cho công ty.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán hoặc ngành liên quan.

- Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương tại các công ty ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.

- Có thể là Giám Sát hay Sales Admin/Customer Service/Business Analyst ở các công ty có qui mô tương đương

- Am hiểu thị trường và các mô hình kinh doanh ngành ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.

- Nhạy bén với số liệu và có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt. Sử dụng thành tạo các công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm quản trị bán hàng DMS/ SAP…

- Kỹ năng phân tích báo cáo.

- Kỹ năng sử dụng Excel, vẽ Chart

- Kỹ năng sử dụng Power Point là 1 lợi thế

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Market Research Manager, Research Manager, Reporting Specialist, Market research, Nhân viên nghiên cứu thị trường, Research Specialist, Customer Insight Manager, Business Solution
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sale Admin Specialist, Tác nghiệp kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Technologist FMCG
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Service Procurement Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Đông ASM, Area Sales Manager, East Area Sales Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Chuyên viên tiếp thị thương mại, Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Chuyên viên tiếp thị thương mại
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Manager GT Channel, Trade Marketing Manager GT Channel, Trade Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Trade Marketing Manager Shopper, Assistant Trade Marketing Manager Shopper, Shopper Marketing Assistant Manager Trade MKT, Shopper Marketing Assistant Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.