Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phối hợp với bộ phận Hỗ Trợ Thương Mại để thông báo, thực hiện, tổng kết, thanh toán và kiểm soát các hoạt động khuyến mại, các chương trình trưng bày của phòng kinh doanh

- Kiểm soát, kiểm tra và thực hiện các khoản thưởng tháng, quý cho nhân viên sales.

- Quản lý và thực hiện hợp đồng bán hàng, liên quan bán hàng

- Theo dõi toàn bộ việc thực thi chi phí hoạt động của phòng kinh doanh.

- Làm các báo cáo theo dõi các hoạt động bán hàng, quản lý bán hàng, liên quan bán hàng, quản trị dữ liệu khách hàng và chi phí của phòng kinh doanh theo yêu cầu từng thời điểm

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các báo cáo bán hàng hàng ngày, báo cáo tồn kho tại các NPP

- Làm các báo cáo theo dõi các hoạt động bán hàng, quản lý bán hàng, liên quan bán hàng, quản trị dữ liệu khách hàng và chi phí của phòng kinh doanh theo yêu cầu từng thời điểm

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các báo cáo bán hàng hàng ngày, báo cáo tồn kho tại các NPP

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại...

- Ưu tiên 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tư duy tốt, xử lý tình huống nhanh có khả năng phân tích

- Khả năng làm việc và tư duy về số tốt và làm việc dưới sức ép cao

- Khả năng lập kế hoạch tốt

- Khả năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng tốt về dịch vụ khách hàng

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing , customer trade marketing specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Supervisor MT, Sales Supervisor MT, Giám Sát Kinh Doanh Kênh MT, Sales Supervisor, Modern Trade, Sales Supervisor - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist MT Channel, Key Account Specialist, Key Account Specialist - MT Channel
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: E-Commerce Executive, Ecommerce, SalesOnline, ECommerce Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing Specialist, Customer Trade Marketing Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT, Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT, Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT Khu Vực Củ Chi, Sales Supervisor GT Base Củ Chi
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Manager MT Channel, Key Account Manager, KAM, Modern Trade, FCMG
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Customer Marketing Specialist, Customer Trade Marketing Specialist, Customer Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Technologist FMCG
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.