Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Mục đích công việc: 

Route To Market dựa trên kế hoạch kinh doanh ngành hàng/sản phẩm Công ty phân phối & dựa trên Kênh phân phối hiện tại cộng với đoán đầu xu thế tương lai: từ đó định hướng & xây dựng Mô hình phân phối chuẩn mực, hiệu quả và phát huy tối đa hóa các nguồn lực có sẵn cho từng kênh bán hàng, từng vùng miền cho những sản phẩm khác nhau.

2. Nhiệm vụ chính: 

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối chuẩn mực cho từng kênh phân phối.
 • Phân tích, đánh giá tính hiệu quả và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hệ thống phân phối cho từng kênh, từng tuyến bán hàng è cải tiến liên tục.
 • Đề xuất và triển khai các quy trình thực thi chiến lược phát triển hệ thống phân phối phù hợp với mô hình kinh doanh theo từng kênh phân phối
 • Phân tích các chỉ số quản trị/đo lường hoạt động thị trường, đánh giá P&L từng thị trường trước khi quyết định thiết lập nhà phân phối mới.
 • Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của Nhà phân phối, tuyến bán hàng và đề xuất giải pháp cho thị trường. Từ đó định ra các quy trình phê duyệt khi mở mới, thay đổi, cải tiến hoặc là đóng một Nhà phân phối hoặc một tuyến bán hàng…
 • Chủ động tìm kiếm các thực hành tốt nhất trên thị trường (bao gồm công nghệ) hỗ trợ cho các quyết định quản trị hệ thống phân phối đảm bảo tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Đón đầu các kênh phân phối mới, ứng dụng các công nghệ mới và đưa ra các dự báo, định hướng, cải tiến liên tục hệ thống phân phối
 • Phối hợp với các phòng ban: Sales, SO, Sales Cap, SFE, SFA trong quá trình triển khai chiến lược Kinh Doanh từng vùng miền.

 

Job Requirement

 • Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương tại các công ty ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Am hiểu thị trường và các mô hình kinh doanh ngành sữa/ nước giải khát/ FMCG.
 • Nhạy bén với số liệu và có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt. Sử dụng thành tạo các công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm quản trị bán hàng DMS/ SAP… 
 • Kỹ năng trình bày/ thuyết trình Powerpoint
 • Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt. 
 • Kỹ Năng quản lý dự án 
 • Kỹ Năng Excel 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Giám sát kinh doanh kênh GT, Giám sát kinh doanh kênh GT, Sales Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Planning Manager - MT Channel, Key Account Planning Manager - MT Channel, Key Account Manager, Planning Manager, Modern Trade Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 16/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Specialist - Nutrition, R&D Specialist - Nutrition, R&D, Nutrition
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: IT Developer, IT Developer, IT Application, Web Developer, IT Application Developer, Cán bộ công nghệ thông tin, Chuyên viên CNTT, Kỹ sư IT, Nhân viên IT triển khai phần mềm, SAP IT Specialist ABAP, IT Technician, Kỹ thuật viên IT, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, SAP IT Specialist, Chuyên viên công nghệ thông tin phần mềm, Cán bộ CNTT, Chuyên viên phát triển ứng dụng CNTT, IT Application Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân viên kiểm toán nội bộ, Internal Control Specialist, Internal Control, Internal Audit
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 31/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist, Procurement
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Supply Planning Supervisor, Supply, Supply Planning, Planning
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Force Effectiveness Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.