Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phân bổ chỉ tiêu và Triển khai CTKM.
 2. Giám sát công việc của GSBH và hoạt động NPP trong khu vực
 3. Kiểm soát qui trình, các hoạt động và nguồn lực bán hàng (tủ mát -kệ, POSM)
 4. Kiểm soát – hướng dẫn Sales Team thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng
 5. Là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng MCP chuẩn cho từng tuyến BH trong khu vực
 6. Thực hiện WW, huấn luyện trên tuyến, hỗ trợ GSBH/ NVBH bán hàng.
 7. Tuyển chọn NPP. Quản lý bảo đảm hệ thống phân phối sản phẩm bao phủ 100% khu vực, phát triển khách hàng tiềm năng.
 8. Xây dựng và phát triển tổ chức bán hàng: tuyển dụng và đào tạo NVKD, động viên.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, hoặc ngành học liên quan
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành Sữa, Nước hoặc FMCG. Ưu tiên ngành sữa nước.
 • Có kiến thức về ngành hàng tiêu dùng
 • Kỹ năng huấn luyện, quản lý nhân viên
 • Kỹ năng thiết lập và quản trị route tuyến bán hàng
 • Am hiểu thị trường, khả năng thích ứng nhanh
 • Khu vực quản lý: sẽ trao đổi sau khi phỏng vấn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.