Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch, triển khai các chương trình đánh giá độ ổn định chất lượng sản phẩm; đánh giá chất lượng đóng gói bao bì sản phẩm và đánh giá điều kiện kho lưu trữ tại NPP

 • Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm giai đoạn phân phối và lưu thông ngoài thị trường
 • Đánh giá định kì điều kiện bảo quản của các nhà phân phối theo kế hoạch năm được duyệt hoặc theo chỉ đạo
 • Kiểm tra điều kiện lưu trữ, chuyên chở và quá trình nhập hàng. Đưa ra những cảnh báo về an toàn vệ sinh và đảm bảo chất lượng
 • Lập kế hoạch mua mẫu thị trường để kiểm tra chất lượng định kỳ
 • Phối hợp với QA các nhà máy để kiểm tra chỉ tiêu mẫu từ thị trường và đề xuất các giải pháp xử lý sự không phù hợp nếu cần thiết

2. Thực hiện đánh giá Nhà sản xuất, nhà cung cấp kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào

 • Đánh giá chất lượng định kì của nhà cung cấp theo kế hoạch của PMH hoặc khi có phát sinh
 • Giám sát điều kiện sản xuất tại Nhà cung cấp khi có yêu cầu
 • Chủ trì khiếu nại đến các nhà cung cấp bao bì, các vật tư trực tiếp tác động tới chất lượng sản phẩm (các loại bao bì, vật tư được mua về sử dụng chung cho các nhà máy) và theo dõi hành động khắc phục của nhà cung cấp cho đến khi khiếu nại được đóng
 • Lập biên bản góp ý và yêu cầu khắc phục lỗi đối với nhà cung cấp

3. Giải quyết khiếu nại và phàn nàn của khách hàng

 • Phối hợp các bộ phận liên quan trong xử lý các khiếu nại khách hàng về chất lượng sản phẩm theo quy trình
 • Phối hợp các bộ phận liên quan để điều tra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp, đối sách cho các hành động khắc phục phòng ngừa cho khách hàng

4. Kiểm soát chất lượng sản phẩm gia công trong giai đoạn Trial

 • Theo dõi, phối hợp kiểm tra định kì sản phẩm, thẩm định “Hạn sử dụng” của các sản phẩm gia công
 • Tham gia thử nghiệm (Trial) Sản phẩm mới, bao bì mới trên thị trường
 • Giám sát điều kiện sản xuất tại nhà cung cấp khi có yêu cầu
 • Thực hiện phác thảo quy trình sau lô hàng đầu tiên. Triển khai và thực hiện các quy trình mới sau khi hoàn thành 3 lô hàng đầu tiên. Xác nhận thông tin với nhà cung cấp và ban hành, cập nhật thông tin thay đổi Quy trình sản xuất (nếu có)
 • Chủ trì hoàn thiện bộ hồ sơ truy suất cho các đơn hàng thương mại, gia công

5. Báo cáo định kỳ

 • Báo cáo về hoạt động của hệ thống và các rủi ro, kiến nghị, đề xuất cải tiến đến Giám đốc Chất lượng
 • Báo cáo về hoạt động của hệ thống quản lý tài liệu và chất lượng đến Giám đốc Chất lượng

6. Các yêu cầu khác

 • Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thực phẩm hoặc ngành có liên quan ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001 (ưu tiên), ISO 22000, HACCP, …
 • Trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí có liên quan tại Công ty ngành thực phẩm hoặc bao bì
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm các công việc liên quan QA thị trường, QC, ISO trong Nhà máy chế biến thực phẩm hoặc bao bì
 • Có kinh nghiệm đánh giá viên/trưởng đoàn đánh giá các tiêu chuẩn ISO
 • Có kiến thức sâu rộng về kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm và kiến thức chung về QA/QC
 • Hiểu biết về tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng nhà máy sản xuất theo ISO, HACCP..
 • Sử dụng Excel thành thạo phục vụ cho việc báo cáo
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành
 • Tính kỷ luật, trách nhiệm và bảo mật thông tin tốt trong công việc.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.