Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

a. Công việc hàng ngày:

1. Đọc bản vẽ thi công Xây Dựng cùng với TVGS giám sát công việc của nhà thầu

2. Tham gia duyệt phương án thi công của nhà thầu với TVGS

3. Tham gia nghiệm thu chuyển bước với tư vấn giám sát

4. Theo dõi tiến độ hằng ngày dựa trên tổng tiến độ của dự án

5. Giám sát trực tiếp công việc thi công của nhà thầu cho hạng mục Xây Dựng.

6. Cùng với tư vấn Giám Sát kiểm tra những hạng mục không phù hợp yêu cầu nhà thầu khắc phục

7. Phối hợp cùng với khách hàng nội bộ xử lí hoàn thành nghiệm thu bàn giao các hạng mục xây dựng

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

b. Công việc hàng tuần:

1. Kiểm tra báo cáo tuần của nhà thầu

2. Lập báo cáo tuần

3. Kiểm tra,báo cáo cập nhật công việc tiến độ trong tuần

c. Công việc hàng tháng:

1. Kiểm tra báo cáo tháng của nhà thầu

2. Kiểm tra báo cáo công việc hoàn thành trong tháng

3. Thực hiện các công việc được giao

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng.

2. Độ tuổi từ 28 đến 35

3. Trên 3 năm kinh nghiệm giám sát xây dựng tại các dự án xây dựng nhà máy sản xuất

4. Vi tính: Thành thạo Auto CAD , Word , Excell

5. Tiếng Anh:Giao tiếp

6. Các yêu cầu khác :

 • Kỹ năng lưu trữ hồ sơ
 • Khả năng xắp xếp công việc
 • Kỹ năng giao tiếp

Có thể di chuyển tùy yêu cầu của Dự Án.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.