Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Vận hành hệ thống máy chế biến, máy chiết rót sữa. Làm việc theo ca.

Ca 1: Từ 06h00 - 14h00

Ca 2: Từ 14h00 - 22h00

Ca 3:  Từ 22h00 - 06h00

Được đào tạo công tác vận hành máy

Job Requirement

Tốt nghiệp tứ Trung cấp trở lên các ngành điện, cơ khí, tự động hóa, công nghệ thực phẩm

Làm việc theo ca, chịu khó học hỏi, siêng năng

làm việc tại Nhà máy Củ Chi ( KCN Tây Bắc Củ Chi,, TP HCM)

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Confectionery, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Technology R&D Milk Beverage, R&D, R&D Process
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: General Accountant, Senior Accountant Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Category Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân viên kỹ thuật cơ điện Đi ca, nhân viên bảo trì kỳ thuật điện (đi ca), bảo trì đi ca, Nhân viên kỹ thuật cơ điện Đi ca, Nhân viên kỹ thuật cơ điện Đi ca
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 26/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Supply Planning Supervisor, Supply Planning, Planning, Production Planning, Production Planning Supervisor, Production Planning Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Operation Excellent Manager, Operation Excellent, Six Sigma, Lean Thinking, QMS, HACCP, GMPs, ISO, Nationwide – Operational Excellence Manager, Operational Excellence Manager, HACCP, FSS 22000, OHS
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.