Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ (chuyên trách các thiết bị UHT, sữa chua ăn và chiết rót).

- Vận hành/hướng dẫn vận hành hệ thống điện, hệ thống nén khí, hệ thống XLNT....sửa chữa, đảm bảo an toàn thiết bị phục vụ sản xuất trong ca trực.

- Báo cáo tình hình thiết bị cho trưởng ca sản xuất, tổ trưởng, quản đốc phân xưởng khi cần thiết.

- Tham mưu các giải pháp cải tiến kỹ thuật về máy móc thiết bị.

- Tham gia các dự án của công ty về lĩnh vực máy móc thiết bị.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Job Requirement

 • Giới tính/ độ tuổi/sức khỏe: Đủ các yêu cầu theo quy định của Công ty
 • Kỹ năng/Năng lực:

          + Biết lắng nghe, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

          + Làm việc độc lập, làm  việc theo nhóm.

 • Có ít nhất 02 năm làm việc về chuyên môn (bảo trì cơ khí, điện, điện lạnh, máy nén khí, hệ thống XLNT...) trong nhà máy, xưởng sản xuất.
 • Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, chịu được áp lực công việc cao.
 • Có chứng chỉ vận hành hệ thống XLNT, lò hơi....

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân Viên Vận Hành Máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy, Nhân Viên Vận Hành Máy Nén Khí Hệ Thống Lò Hơi Hệ Thống XLNT, Nhân Viên Vận Hành Máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 11/09/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân Viên Vận Hành Máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy, Nhân Viên Vận Hành Máy Nén Khí Hệ Thống Lò Hơi Hệ Thống XLNT
 • Number of positions: 5
 • Date posted: 11/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.