Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thăm viếng 100% điểm bán theo lịch. Mở mới khách hàng, tăng MCP.

- Bán hàng -Trưng bày, bảo quản vật dụng hỗ trợ bán hàng ( tủ mát, kệ trưng bày )

- Tư vấn hướng dẫn sản phẩm.

- Hoàn thành chỉ tiêu công ty giao : DS,KPI, ASO, Trưng bày

- Tuân thủ các chương trình bán hàng của công ty

- Tuân thủ và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ bán hàng ( DMS, Sales toolkit, Form)

- Thu thập thông tin thị trường- báo cáo chính xác các thông tin bán hàng

- Phát triển mối quan hệ với KH.

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng thị trường ngành thực phẩm, sữa nước, FMCG

- Giao tiếp mềm dẻo, linh hoạt

- Thái độ trung thực

- Khu vực làm việc: Thủ Đức

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.