Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình làm việc với KOL cho các chiến dịch trong thời gian làm việc. 
 • Xây dựng chiến lược và triển khai nội dung truyền thông các kênh liên quan
 • Thường xuyên thống kê và phân tích từ khóa định kỳ.
 • Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/ Online Advertising, Social Media, YouTube, Facebook,
 • Định vị và phát triển thương hiệu, sản phẩm trên các website, diễn đàn, Facebook, Wordpress, và các công cụ mạng xã hội khác,…
 • Viết tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung website/fanpage của Công ty.
 • Phát triển nội dung cho các chương trình web-drama, phim hoạt hình…
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm viết nội dung, có khả năng thiết kế
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm

   

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist, Procurement, Senior Procurement Specialist - OEM, Senior Procurement Specialist - OEM
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist, procurement executive, sourcing, buyer, Procurement Specialist - Material
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement, Senior Procurement Specialist Capex & MRO
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D, R&D Specialist, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Confectionery
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 30/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Market Research Manager, Research Manager, Reporting Specialist, Market research, Nhân viên nghiên cứu thị trường, Research Specialist, Customer Insight Manager, Business Solution
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: SHE_Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Đông ASM, Area Sales Manager, East Area Sales Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Chuyên viên tiếp thị thương mại, Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Chuyên viên tiếp thị thương mại
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Brand Manager, Senior Brand Manager, Brand Activation Manager, New Product Development Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Manager GT Channel, Trade Marketing Manager GT Channel, Trade Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.