Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Quản lý và duy trì các hệ thống ứng dụng phần mềm được hoạt động trơn tru.
 • Phân tích các hoạt động hiện tại và đề xuất các phương hướng cải tiến, phát triển.
 • Hỗ trợ phát triển các form mẫu / tools báo cáo của hệ thống tham gia phát triển
 • Hỗ trợ người dùng để giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến hệ thống ứng dụng. Phát triển các báo cáo để hỗ trợ người dùng và đội ngũ quản lý có thể phân tích tình hình kinh doanh tốt hơn
 • Phối hợp với các đội ngũ vận hành đảm bảo thỏa các yêu cầu của doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ tốt về tài liệu và đào tạo một cách chu đáo.
 • Tham gia triển khai dự án
 • Các nhiệm vụ được giao khác

Job Requirement

 • Tốt Nghiệp Đại Học/Cao đẳng IT
 • Thành thạo lập trình Công nghệ Microsoft : .Net (lập trình trên Web /Window Form) , Sharepoint , Power App, MS Flow, SQL server database
 • Kinh nghiệm kết nối tích hợp hệ thống với API, Web Service, Power BI
 • Năng động, trung thực, thái độ làm việc tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và hiệu quả
 • Khả năng làm việc dưới áp lực ca

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Can Tho
 • Required Skills: Sales Audit Specialist, Field Sales Audit, Kiếm soát bán hàng, Sales Audit, Nhân Viên Kiểm Soát Bán Hàng
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Audit Specialist, Sales Audit Specialist, Kiểm soát bán hàng
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Field Sales Audit Specialist, Field Sales Audit Specialist, Sales Audit, FMCG, Nhân Viên Kiểm Soát Thị Trường
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 29/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân Viên Chấm Hình, Nhân Viên Chấm Hình, sales visibility
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Sales Visibility Executive, Sales Visibility Executive, Sales Visibility Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.