Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý và duy trì các hệ thống ứng dụng phần mềm được hoạt động trơn tru.
 • Phân tích các hoạt động hiện tại và đề xuất các phương hướng cải tiến, phát triển.
 • Hỗ trợ phát triển các form mẫu / tools báo cáo của hệ thống tham gia phát triển
 • Hỗ trợ người dùng để giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến hệ thống ứng dụng. Phát triển các báo cáo để hỗ trợ người
 • dùng và đội ngũ quản lý có thể phân tích tình hình kinh doanh tốt hơn
 • Phối hợp với các đội ngũ vận hành đảm bảo thỏa các yêu cầu của doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ tốt về tài liệu và đào tạo một cách chu đáo.
 • Tham gia triển khai dự án
 • Các nhiệm vụ được giao khác

Job Requirement

 • Tốt Nghiệp Đại Học/Cao đẳng IT
 • Thành thạo lập trình Công nghệ Microsoft : .Net (lập trình trên Web /Window Form) , Sharepoint , Power App, MS Flow, SQL server database
 • Kinh nghiệm kết nối tích hợp hệ thống với API, Web Service, Power BI
 • Năng động, trung thực, thái độ làm việc tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và hiệu quả
 • Khả năng làm việc dưới áp lực ca

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Giám sát kinh doanh kênh GT, Giám sát kinh doanh kênh GT, Sales Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Planning Manager - MT Channel, Key Account Planning Manager - MT Channel, Key Account Manager, Planning Manager, Modern Trade Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 16/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Specialist - Nutrition, R&D Specialist - Nutrition, R&D, Nutrition
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân viên kiểm toán nội bộ, Internal Control Specialist, Internal Control, Internal Audit
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 31/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist, Procurement
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Supply Planning Supervisor, Supply, Supply Planning, Planning
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/01/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Route to Market Senior Specialist, RTM, Route to market, Sales Force Effectiveness
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.