Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát các hoạt động và đảm bảo tính tuân thủ

 • Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo sự phân công, bố trí của cấp Quản lý.
 • Lập kế hoạch kiểm toán, xây dựng các phương pháp phù hợp để thực hiện các công việc được giao đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc.
 • Tổng hợp Báo cáo kết quả công việc theo phân công nhiệm vụ bao gồm các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán và đề xuất kiến nghị.
 • Theo dõi tiến độ khắc phục phòng ngừa và báo cáo định kỳ.
 • Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống, quy trình cho cấp Quản lý.

2. Kiểm soát rủi ro thông qua việc cải tiến quy trình, quy định

 • Hợp tác, hỗ trợ các bộ phận phòng ban xây dựng, cải tiến quy trình, quy định để khắc phục rủi ro, hạn chế sai phạm;
 • Định kỳ rà soát, đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ, tuân thủ của các quy trình, chính sách, quy định của các phòng ban cũng như toàn Công ty;
 • Đề xuất những giải pháp phù hợp đảm bảo tính hiệu quả khi áp dụng

3. Công việc khác

Thực hiện các công việc khác theo phân công

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính, Kiểm toán
 • Có kinh nghiệm làm cùng vị trí 1 năm

2. Kỹ năng:

 • Trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
 • Nhạy bén trong quan sát, cẩn thận, kiên nhẫn.
 • Có tinh thần học hỏi, tiếp nhận cái mới
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm tích cực
 • Biết sử dụng tin học cơ bản: word, excel

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Giám sát kinh doanh kênh GT, Giám sát kinh doanh kênh GT, Sales Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Key Account Planning Manager - MT Channel, Key Account Planning Manager - MT Channel, Key Account Manager, Planning Manager, Modern Trade Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 16/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: R&D Specialist - Nutrition, R&D Specialist - Nutrition, R&D, Nutrition
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: IT Developer, IT Developer, IT Application, Web Developer, IT Application Developer, Cán bộ công nghệ thông tin, Chuyên viên CNTT, Kỹ sư IT, Nhân viên IT triển khai phần mềm, SAP IT Specialist ABAP, IT Technician, Kỹ thuật viên IT, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, SAP IT Specialist, Chuyên viên công nghệ thông tin phần mềm, Cán bộ CNTT, Chuyên viên phát triển ứng dụng CNTT, IT Application Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 31/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Senior Procurement Specialist, Procurement
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Supply Planning Supervisor, Supply, Supply Planning, Planning
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/01/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Route to Market Senior Specialist, RTM, Route to market, Sales Force Effectiveness
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.