Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Tuyển Dụng

 • Lập kế hoạch nhu cầu nguồn nhân lực & nhu cầu tuyển dụng hàng năm, hàng quý, hàng tháng phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm giải trình cho việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng từng giai đoạn đúng, đủ, kịp thời.
 • Phối hợp với sales cap thực hiện các chương trình định hướng hội nhập và đào tạo các năng lực chung/ năng lực lãnh đạo từ cấp công ty triển khai xuống. Đồng thời, theo dõi đánh giá tác động sau đào tạo (nếu có) để góp phần phát triển năng lực cho đội ngũ sales.
 • Tổ chức khảo sát mức độ hài long/ gắn kết của nhân viên, thiết lập các chương trình/ kế hoạch hành động nhằm tăng tính gắn kết đội ngũ.
 • Quan hệ lao động: Thiết lập mạng lưới quan hệ, kênh thông tin với đội ngũ sales để lắng nghe trãi nghiệm tích cực và chưa tích cực trong môi trường làm việc để làm đầu vào cho các hoạt động cải tiến nhằm tăng mức độ gắn kết của nhân viên, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững; quản lý & xử lý các xung đột trong phối hợp, vận hành (nếu có).

2. Chức năng C&B

 • Triển khai thực hiện/ thực hiện chính sách lương, thưởng cho đội ngũ sales theo phê duyệt. Thực hiện phù hợp các trường hợp bổ nhiệm nhân sự, điều chỉnh thu nhập cho NV đội ngũ sales.
 • Phân tích các chỉ số nhân sự liên quan đến đội ngũ sales định kỳ hoặc khi phát sinh, cung cấp thông tin, đề xuất giải pháp đến Head of Sales/ MD, HRD, CEO cập nhật/ ban hành chính sách nhân sự và ra các quyết định về nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của công ty.
 • Nhận diện và báo cáo các rủi ro nhân sự (bao gồm các rủi ro về mặt pháp lý) đến MD, HRD, CEO. Lập, thực hiện kế hoạch ứng phó theo phê duyệt.
 • Quản lý quá trình thôi việc của nhân viên đội ngũ sales đúng quy định công ty và pháp luật.
 • Tham gia xây dựng/ cập nhật JD, hệ thống cấp bậc công việc cho sales để làm cơ sở cho chính sách lương, thưởng, phục lợi, đề bạt bổ nhiệm, phát triển nghề nghiệp tại Công ty

3. chức năng Organizational Capability (bao gồm Organization Structure, Training, Performance Management, Talent Management, Culture)

 • Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức của đội ngũ sales và đề xuất giải pháp sắp xếp cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự tối ưu nhất về mọi mặt.
 • Tham gia thiết lập và tư vấn phân bổ mục tiêu OGSM & KPIs cho nhân viên thuộc đội ngũ sales đảm bảo liên kết đóng góp vào các mục tiêu chung của công ty.
 • Triển khai chương trình, hoạt động đánh giá thành tích (cá nhân & tập thể) tại đội ngũ sales đảm bảo ghi nhận chính xác đóng góp của từng cá nhân vào mục tiêu chung, là cơ sở cho khen thưởng, điều chỉnh lương thưởng, phúc lợi. Quản lý kế hoạch phát triển cá nhân/ kế hoạch đóng gap đảm bảo được thực hiện theo kế hoạch.
 • Tham gia xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng vị trí và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ sales.
 • Tham gia lập kế hoạch nguồn nhân lực trung hạn và dài hạn (Workforce Plan) để xác định số lượng từng vị trí, năng lực cần phát triển/ năng lực cần xây dựng (phát triển) mới để đáp ứng chiến lược phát triển dài hạn 3 – 5 năm của công ty.
 • Triển khai chương trình quản lý tài năng (nhận diện và phát triển tài năng), xây dựng đội ngũ kế thừa cho các vị trí trọng yếu trong đội ngũ sales đảm bảo tính sẵn sàng của nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển dài hạn của công ty.
 • Đề xuất thiết lập các chương trình, hoạt động thúc đẩy thể hiện văn hóa công ty và phù hợp với đội ngũ sales.
 • Tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng, ghi nhận tại khối sales định kỳ hoặc phát sinh.
 • Triển khai, truyền thông, hướng dẫn thực hiện chương trình/ quy trình nhân sự cho đội ngũ quản lý sales nhằm giúp nâng cao năng lực quản trị các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, có thể ra các quyết định độc lập về nhân sự ngày càng hiệu quả, đúng quy định công ty, quy định của pháp luật có liên quan.
 • Lập và triển khai thực hiện kế hoạch quản trị sự thay đổi tại khối sales đảm bảo vận hành ổn định và thông suốt.

Job Requirement

 • Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, QTKD hoặc các ngành liên quan…
 • Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm HRBP cho bộ phận kinh doanh ở vị trí tương đương. Ưu tiên ngành hàng FMCG

 •  Có thế mạnh về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

 •  Có kinh nghiệm tuyển dụng, lập và triển khai các kế hoạch, chiến lược nhân sự.

 • Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel,…)

 • Khả năng lãnh đạo, quản lý.

 • Khả năng đánh giá, lựa chọn, tuyển dụng ứng viên.

 • Khả năng giao tiếp và thuyết phục.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.