Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description


 • Quản lý các họat động hàng ngày tại siêu thị, minimart, CVs (nhập hàng, tồn kho, bảo quản, phân phối, công nợ..). Gia tăng chỉ số P&L hoạt động và doanh thu- sản lượng bán hàng
 • Duy trì và giám sát các vấn đề quản lý kinh doanh: Dịch vụ KH, tiêu chuẩn trưng bày(CBS, FCR, Merchandising standard etc…) 
 • Triển khai, giám sát các kế hoạch bán hàng, các hoạt động hỗ trợ bán hàng, các chương trình, dự án phát triển kênh MT
 • Xử lý tình huống phát sinh tại thị trường : thu đổi sản phẩm, luân chuyển sản phẩm
 • Triển khai chính xác và quản lý hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng, POSM, TOT ( tủ mát, kệ)
 • Quản lý, phân công, hỗ trợ các nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bán hàng
 • Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh kênh MT.
 • hối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các tình huống phát sinh trong siêu thị và Công ty.


Job Requirement


 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí quản lý kênh MT trong ngành Sữa/ đồ uống/ FMCG
 • Am hiểu địa bàn, có mối quan hệ NPP, khách hàng tốt.
 • Cần cù, chịu khó, trách nhiệm trong công việc
 • Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
 • Kỹ năng huấn luyện, kỹ năng thiết lập Route tuyến BH
 • Kỹ năng quản lý, thiết lập mục tiêu KPI cho đội ngũ BH
 • Sử dụng tốt các kỹ năng word, excel, Powerpoint


 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.