Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Quản lý đội ngũ nhân viên và phân bổ khu vực bán hàng nhân viên tại các khu vực được phân công ở Minimart, CVs
 • Training, đào tạo và phát triển đội nhân viên giúp nhân viên cải thiện tốt hơn công việc hàng ngày.
 • Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao
 • Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên
 • Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin
 • Trực tiếp thăm viếng, khảo sát thị trường;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Có ít nhât 03 nām kinh nghiệm ở vi trí tương đương.
 • Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
 • Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề
 • Siêng năng, trung thực và chịu áp lực tốt
 • Tự tin, giao tiêp tốt, kỹ năng quản lý đội nhóm.
 • Có khả năng sử dụng Ms Office (Excel, Work...)

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Sales Trainer, Soft skill material developing trainer, Nhân viên phòng đào tạo, Training Specialist, Trainer, Teacher, Huấn luyện viên, Chuyên viên huấn luyện, Chuyên viên đào tạo, Coach, Soft skill trainer, Chuyên viên đào tạo kỹ năng mềm, Chuyên viên huấn luyện kinh doanh, Chuyên viên huấn luyện đào tạo hệ thống bán hàng
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.