Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các chương trình khuyến mãi marketing phải đảm bảo chất lượng,phải thời gian hiệu suất chi phí.

-Triển khai phải điều tiết các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng theo đúng kế hoạch.

-Tổ chức và quản lí dự án từ việc lên kế hoạch đến theo dõi và đánh giá. 

-Phối hợp với PMH để triển khai phát triển quà tặng, POSM... theo dõi quá trình cung ứng và đánh giá NCC.

Job Requirement

-Kinh nghiệm 2- 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Promotion Marketing, Trade Marketing, hoặc Shoper Marketing, ưu tiên trong các nghành consumer goods, FMCG, Beverage, Nutrition, Dairy/Milk (Sữa là một lợi thế).

-Kinh nghiệm sử dụng dữ liệu để phân tích hiệu suất chiến dịch.

-Hiểu biết vững về các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo.

-Kỹ năng giao tiếp để tương tác hiệu quả với nhiều bên liên quan như bộ phận tiếp thị, bán hàng và các bộ phận khác.

-Khả năng sáng tạo: Quà tặng, Scheme CTKM, Cách thực hiện CTKM.

-Kỹ năng thực thi phối hợp và phối hợp, kỹ năng truyền tải, kỹ năng xử lí vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm

-Kiên nhẫn, cẩn thận, không ngại khó, cầu tiến và luôn nỗ lực để cống hiến cho tổ chức , có tinh thần tập thể vì một mục tiêu chung

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.