Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ Promotion Manager xây dựng kế hoạch chi tiết cho các chương trình khuyến mãi marketing.
 • Triển khai, điều tiết các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng theo đúng kế hoạch.
 • Tổ chức và quản lí dự án từ việc lên ý tưởng, lập kế hoạch, làm việc với các bộ phận liên quan để triển khai dự án.
 • Chịu trách nhiệm giám sát các chương trình Khuyến Mãi NTD và báo cáo sau chương trình.
 • Đo lường, phân tích hiệu quả của quà khuyến mãi sau khi thực hiện (kết hợp đo lường với các Campaign/Activities của nhãn hàng)
 • Phối hợp các phòng ban triển khai sản xuất quà tặng, thiệp, POSM, đổi quà,...
 • Quản lý ngân sách khuyến mãi, tỷ lệ đổi quà, tồn kho quà tặng,...
 • Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing, Promotion Marketing, Trade Marketing, hoặc Shoper Marketing, ưu tiên kinh nghiệm trong các nghành sữa, nước giải khát, thực phẩm,... 
 • Khả năng sáng tạo: Quà tặng, Scheme CTKM, Cách thực hiện CTKM.
 • Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo.
 • Hiểu biết về người tiêu dùng, kỹ năng phân tích số liệu, khả năng làm việc đa nhiệm và chịu áp lực cao.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Admin Marketing Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 12/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Brand Manager, Senior Brand Manager, Brand Activation Manager, New Product Development Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing Specialist MT Channel, Trade Marketing , customer trade marketing specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Activation Manager MKT Team - HCM, Activation Manager MKT Team - HCM, Event Manager, Activation Manager, Marketing Manager
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager - HCM, Promotion Marketing Manager, Marketing Manager, Trade Marketing Manager, Promotion Gift, Shopper Marketing
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Procurement Specialist, Procurement Specialist, buyer, Sourcing, Procurement Specialist Marketing Services Media
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Event Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.